Kasem Sulejmani likvidálása – Izraelből nézve…

Exitus acta probat !

leharblog

Khomeini ajatollah ‘70-es évekbeli hatalomra jutása óta az iráni ajatollahok mindegyike teljes mértékben hisz a terrorban és ezért nyíltan és közvetlenül támogat gyilkos rezsimeket és szervezeteket, szerte a világon.

Az iszlám forradalom 1979-es, viharos győzelme után Iránban azonnal létrehozták a rezsim támogatására szolgáló Forradalmi Gárdát és ezen belül az Al-Qusd (Jeruzsálem) egységet. És, bár Sulejmani “csak” ezen egység parancsnoka volt, tényleges befolyását tekintve Khamenei ajatollah után a második vezetője volt Iránnak.

Az Al-Quds egység feladata az összes külföldi tevékenység szervezése-kivitelezése és koordinálása, mely egyetlen kézben, Sulejmani kezében összpontosult.

Az évek folyamán dollár százmilliók folytak át a kezén, amellyel a szervezet a külföldön tevékenykedő terrorszervezetek munkáját támogatta (Ma már bizonyíthatóan az Al-Quds felelős a buenos airesi zsidó kulturális központ 1994. július 18-ai felrobbantásáért, amely 85 halálos áldozatot követelt.)

Az Al-Quds önálló hírszerző hálózatot működtet és egyértelműen felelős számos, az iráni rendszerrel szemben álló emigráns haláláért. Irán a szervezeten keresztül támogatott és…

View original post 510 more words

Bitte Assarmo: Vita män är så mycket mer än “förtryckare”

Sverige saknar förebyggande åtgärder mot världsomfattande epidemi utbrytning och vaccinationer täcker inte behovet att skydda liv i sin ansvarslösa invandringspolitik i vilket blandar sitt urfolket med olika folkgrupper ifrån främmande kontinenter och länder.

DET GODA SAMHÄLLET

Bitte Assarmo

Hösten 1918 drabbades stora delar av Sverige av Spanska sjukan. Bland de många som insjuknade fanns min mormor Elin, 33 år gammal – maka, tvåbarnsmor och gravid med barn nummer tre. Morfar Carl var ett år yngre.

Familjen bodde på en liten gård utanför Kristinehamn och levde ett strävsamt och arbetsamt liv. Men Spanska sjukan tog ingen hänsyn till familjesituation. Den drabbade hög och låg, och särskilt utsatta var gravida kvinnor och människor mitt i livet, som generellt hade ett gott immunförsvar. 

View original post 686 more words

Patrik Engellau: Vad händer med ISIS-krigarna?

Julius Caesar ” Do you want Peace , prepare you for the War “…A.D.2019-10-09 it´s the beginning för the endning

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Även om ett stort antal politiska bedömare är förvånade och chockerade – Mitch McConnell, ledare för republikanerna i senaten, tog genast kraftfullt avstånd – över att president Donald Trump i söndags förklarade att amerikanska trupper i Syrien ska dras tillbaka så var beslutet väntat. I flera år har Trump sagt att trupperna ska tas hem. I december 2018, när USA hade 2 000 soldater i Syrien, beordrade han ett fullständigt återtåg. Motståndet från militärens sida var massivt. Försvarsministern James Mattis avgick i protest. Under våren lyckades Trump dock få hem hälften av soldaterna. Söndagens beslut gällde de återstående 1 000 amerikanska krigarna.

View original post 593 more words

Anders Leion: Direktoratet för ständig utjämning

Fri är endast den som är sin egen herre.. Vi är födda fria med medfödd etik och moral utan att tillhöra någon religion eller politik och vill bli fria vidare beroende på självdisciplin och beteendemönster . Det går emot naturlagarna hur människorasen uppför sig i sin miljö , jämfört med djurrasen , enligt Charles Darwin teorier om ” On the origin of species ” . I generna med DNS mentala kartan står inbyggd som skapelseprodukt om utveckling med evolution om varje individ i vilket ens handlingar är avgörandet än ärtfliga släkt eller miljöfaktorer . Sanningen är människorasens kollaps är iögonfallande än djurens beteendeendemönster i sin miljö . Aldrig för sent att bli människa !

DET GODA SAMHÄLLET

Anders Leion

Från vanligtvis välunderrättat håll förljudes direktoratet för ständig utjämning ha delgivit myndigheter och allmänhet ett dokument innehållande nya regler för verklighetens förbättrande och förskönande. Fortsättningsvis bör endast kategorierna man, kvinna samt icke man-kvinna användas vid uttalanden om verkligheten och dess humanoider.

Därmed fortsätter direktoratet det arbete som inleddes med icke existensförklarandet av Linnés arbete. I fortsättningen skall endast färger användas för beskrivning av olika växter. Påståenden om släktskap eller icke släktskap mellan någon växt av viss färg med någon annan växt av samma eller annan färg skall ovillkorligen undvikas.

View original post 402 more words

Jan-Olof Sandgren: Mullorna faller och vi med dem 

DET GODA SAMHÄLLET

Jan-Olof Sandgren

Kanske läser jag in för mycket i den här bilden. Men bakom det gemytliga handslaget tycker jag mig se ett slags vemodigt samförstånd. Det vore förstås djupt orättvist att jämställa regimen i Sverige med den i Iran. Sverige är trots allt en demokrati och Socialdemokraterna kom inte till makten genom att avrätta 10 000-tals av sina medborgare och tvinga två miljoner andra i landsflykt. Våra sekulära lagar står över de religiösa och det är tillåtet för kvinnor att gå barhuvade. Ändå visar bilden två regeringschefer som var och en på sitt håll tappat kontakten med sitt folk – och vare sig de är medvetna om det eller ej, så är både mullornas Iran och sossarnas Sverige exempel på maktsystem som överlevt sig själv. 

View original post 364 more words

Patrik Engellau: Hijab

Nyckeln till landet är svenska språkets färdigheter och föredömligt beteende, och uppförandemönster.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Jag har ägnat debatten om den muslimska kvinnoklädseln – hijab, andra slöjor, burkini och sådant – ett ganska förstrött intresse eftersom jag inte förstått eller inte besvärat mig med att ta ställning. Men så lättsinnigt kan man ju inte förhålla sig till en brännande samhällsfråga så jag började fundera lite och nu tänker jag tala om för dig vad jag kommit fram till om du orkar läsa.
Tänk dig ett kors vid vars spetsar det finns markeringar för Nord, Öst, Syd och Väst. Var och av dessa representerar en inställning i slöj- och klädfrågan. Nord och Syd rör sig en dimension, Öst och Väst i en annan. Positionerna Öst, Syd och Väst är erkända men Nord artikuleras sällan. Jag ska strax göra det.

View original post 684 more words

Lars Hässler: Sommarprataren och toppdiplomaten Olof Skoogs världssyn – ”den vite mannens börda”

DET GODA SAMHÄLLET

Lars Hässler

Av sommarens sommarpratare kom så turen till toppdiplomaten, tillika Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog. Jag har tidigare här på DGS kommenterat Advokatsamfundets f d generalsekreterare Anne Rambergs sommarprat.

Skoog berättar om sina spännande uppdrag, bland annat på Kuba, och möten med Castro och Trump. Vi får även höra om samarbetet med Hans Blix och förspelet till Irakkriget.

View original post 462 more words

Patrik Engellau: Platon, Aristoteles och Jesus

Ayn Rand / filosof , USA , Rand Institutet / ” Objektivismen är ett sånt tänkande i vilket finns en högre riktning om verklighetsförståelse som nås bara genom förnuft att komma i kontakt “…Girigheten och maktbegär har inte alls med poitik att göra än den individuella urholkningen ur mänskliga karaktären av vederböranden utan etik och moral-

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Det räcker med tre stora filosofer för att begripa västerlandets tänkande: Platon, Aristoteles och Jesus. Platons grundidé är att människan inte kan begripa den sanna verkligheten men att det trots detta finns en sann verklighet. Detta är innebörden av hans berömda liknelse om människorna som sitter fjättrade i en grotta med ögonen riktade mot grottans vägg och bara kan se återskenet och skuggorna av den verklighet som utspelar sig bakom deras nackar.

View original post 636 more words