Jan-Olof Sandgren: Mullorna faller och vi med dem 

DET GODA SAMHÄLLET

Jan-Olof Sandgren

Kanske läser jag in för mycket i den här bilden. Men bakom det gemytliga handslaget tycker jag mig se ett slags vemodigt samförstånd. Det vore förstås djupt orättvist att jämställa regimen i Sverige med den i Iran. Sverige är trots allt en demokrati och Socialdemokraterna kom inte till makten genom att avrätta 10 000-tals av sina medborgare och tvinga två miljoner andra i landsflykt. Våra sekulära lagar står över de religiösa och det är tillåtet för kvinnor att gå barhuvade. Ändå visar bilden två regeringschefer som var och en på sitt håll tappat kontakten med sitt folk – och vare sig de är medvetna om det eller ej, så är både mullornas Iran och sossarnas Sverige exempel på maktsystem som överlevt sig själv. 

View original post 364 more words

Patrik Engellau: Hijab

Nyckeln till landet är svenska språkets färdigheter och föredömligt beteende, och uppförandemönster.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Jag har ägnat debatten om den muslimska kvinnoklädseln – hijab, andra slöjor, burkini och sådant – ett ganska förstrött intresse eftersom jag inte förstått eller inte besvärat mig med att ta ställning. Men så lättsinnigt kan man ju inte förhålla sig till en brännande samhällsfråga så jag började fundera lite och nu tänker jag tala om för dig vad jag kommit fram till om du orkar läsa.
Tänk dig ett kors vid vars spetsar det finns markeringar för Nord, Öst, Syd och Väst. Var och av dessa representerar en inställning i slöj- och klädfrågan. Nord och Syd rör sig en dimension, Öst och Väst i en annan. Positionerna Öst, Syd och Väst är erkända men Nord artikuleras sällan. Jag ska strax göra det.

View original post 684 more words

Lars Hässler: Sommarprataren och toppdiplomaten Olof Skoogs världssyn – ”den vite mannens börda”

DET GODA SAMHÄLLET

Lars Hässler

Av sommarens sommarpratare kom så turen till toppdiplomaten, tillika Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog. Jag har tidigare här på DGS kommenterat Advokatsamfundets f d generalsekreterare Anne Rambergs sommarprat.

Skoog berättar om sina spännande uppdrag, bland annat på Kuba, och möten med Castro och Trump. Vi får även höra om samarbetet med Hans Blix och förspelet till Irakkriget.

View original post 462 more words

Patrik Engellau: Platon, Aristoteles och Jesus

Ayn Rand / filosof , USA , Rand Institutet / ” Objektivismen är ett sånt tänkande i vilket finns en högre riktning om verklighetsförståelse som nås bara genom förnuft att komma i kontakt “…Girigheten och maktbegär har inte alls med poitik att göra än den individuella urholkningen ur mänskliga karaktären av vederböranden utan etik och moral-

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Det räcker med tre stora filosofer för att begripa västerlandets tänkande: Platon, Aristoteles och Jesus. Platons grundidé är att människan inte kan begripa den sanna verkligheten men att det trots detta finns en sann verklighet. Detta är innebörden av hans berömda liknelse om människorna som sitter fjättrade i en grotta med ögonen riktade mot grottans vägg och bara kan se återskenet och skuggorna av den verklighet som utspelar sig bakom deras nackar.

View original post 636 more words