Patrik Engellau: Platon, Aristoteles och Jesus

Ayn Rand / filosof , USA , Rand Institutet / ” Objektivismen är ett sånt tänkande i vilket finns en högre riktning om verklighetsförståelse som nås bara genom förnuft att komma i kontakt “…Girigheten och maktbegär har inte alls med poitik att göra än den individuella urholkningen ur mänskliga karaktären av vederböranden utan etik och moral-

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Det räcker med tre stora filosofer för att begripa västerlandets tänkande: Platon, Aristoteles och Jesus. Platons grundidé är att människan inte kan begripa den sanna verkligheten men att det trots detta finns en sann verklighet. Detta är innebörden av hans berömda liknelse om människorna som sitter fjättrade i en grotta med ögonen riktade mot grottans vägg och bara kan se återskenet och skuggorna av den verklighet som utspelar sig bakom deras nackar.

View original post 636 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s