Bitte Assarmo: Vita män är så mycket mer än “förtryckare”

Sverige saknar förebyggande åtgärder mot världsomfattande epidemi utbrytning och vaccinationer täcker inte behovet att skydda liv i sin ansvarslösa invandringspolitik i vilket blandar sitt urfolket med olika folkgrupper ifrån främmande kontinenter och länder.

DET GODA SAMHÄLLET

Bitte Assarmo

Hösten 1918 drabbades stora delar av Sverige av Spanska sjukan. Bland de många som insjuknade fanns min mormor Elin, 33 år gammal – maka, tvåbarnsmor och gravid med barn nummer tre. Morfar Carl var ett år yngre.

Familjen bodde på en liten gård utanför Kristinehamn och levde ett strävsamt och arbetsamt liv. Men Spanska sjukan tog ingen hänsyn till familjesituation. Den drabbade hög och låg, och särskilt utsatta var gravida kvinnor och människor mitt i livet, som generellt hade ett gott immunförsvar. 

View original post 686 more words

Patrik Engellau: Vad händer med ISIS-krigarna?

Julius Caesar ” Do you want Peace , prepare you for the War “…A.D.2019-10-09 it´s the beginning för the endning

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Även om ett stort antal politiska bedömare är förvånade och chockerade – Mitch McConnell, ledare för republikanerna i senaten, tog genast kraftfullt avstånd – över att president Donald Trump i söndags förklarade att amerikanska trupper i Syrien ska dras tillbaka så var beslutet väntat. I flera år har Trump sagt att trupperna ska tas hem. I december 2018, när USA hade 2 000 soldater i Syrien, beordrade han ett fullständigt återtåg. Motståndet från militärens sida var massivt. Försvarsministern James Mattis avgick i protest. Under våren lyckades Trump dock få hem hälften av soldaterna. Söndagens beslut gällde de återstående 1 000 amerikanska krigarna.

View original post 593 more words

Anders Leion: Direktoratet för ständig utjämning

Fri är endast den som är sin egen herre.. Vi är födda fria med medfödd etik och moral utan att tillhöra någon religion eller politik och vill bli fria vidare beroende på självdisciplin och beteendemönster . Det går emot naturlagarna hur människorasen uppför sig i sin miljö , jämfört med djurrasen , enligt Charles Darwin teorier om ” On the origin of species ” . I generna med DNS mentala kartan står inbyggd som skapelseprodukt om utveckling med evolution om varje individ i vilket ens handlingar är avgörandet än ärtfliga släkt eller miljöfaktorer . Sanningen är människorasens kollaps är iögonfallande än djurens beteendeendemönster i sin miljö . Aldrig för sent att bli människa !

DET GODA SAMHÄLLET

Anders Leion

Från vanligtvis välunderrättat håll förljudes direktoratet för ständig utjämning ha delgivit myndigheter och allmänhet ett dokument innehållande nya regler för verklighetens förbättrande och förskönande. Fortsättningsvis bör endast kategorierna man, kvinna samt icke man-kvinna användas vid uttalanden om verkligheten och dess humanoider.

Därmed fortsätter direktoratet det arbete som inleddes med icke existensförklarandet av Linnés arbete. I fortsättningen skall endast färger användas för beskrivning av olika växter. Påståenden om släktskap eller icke släktskap mellan någon växt av viss färg med någon annan växt av samma eller annan färg skall ovillkorligen undvikas.

View original post 402 more words