Anders Leion: Direktoratet för ständig utjämning

Fri är endast den som är sin egen herre.. Vi är födda fria med medfödd etik och moral utan att tillhöra någon religion eller politik och vill bli fria vidare beroende på självdisciplin och beteendemönster . Det går emot naturlagarna hur människorasen uppför sig i sin miljö , jämfört med djurrasen , enligt Charles Darwin teorier om ” On the origin of species ” . I generna med DNS mentala kartan står inbyggd som skapelseprodukt om utveckling med evolution om varje individ i vilket ens handlingar är avgörandet än ärtfliga släkt eller miljöfaktorer . Sanningen är människorasens kollaps är iögonfallande än djurens beteendeendemönster i sin miljö . Aldrig för sent att bli människa !

DET GODA SAMHÄLLET

Anders Leion

Från vanligtvis välunderrättat håll förljudes direktoratet för ständig utjämning ha delgivit myndigheter och allmänhet ett dokument innehållande nya regler för verklighetens förbättrande och förskönande. Fortsättningsvis bör endast kategorierna man, kvinna samt icke man-kvinna användas vid uttalanden om verkligheten och dess humanoider.

Därmed fortsätter direktoratet det arbete som inleddes med icke existensförklarandet av Linnés arbete. I fortsättningen skall endast färger användas för beskrivning av olika växter. Påståenden om släktskap eller icke släktskap mellan någon växt av viss färg med någon annan växt av samma eller annan färg skall ovillkorligen undvikas.

View original post 402 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s